Ägare:
Ninet Dessner, Tel: 0705-471566,
ninet.dessner@kungstorpridcenter.se

Stallchef:
Nina Dessner, Tel: 0708-854898,
nina.dessner@kungstorpridcenter.se